Форум

ВНЖ через покупку недвижимости - правда или вымысел?

kresbeatz

Репутация: 5

Сообщений: 4

Здравствуйте!

Прочитал форум — ответа не нашел. Помогите, пожалуйста, разобраться. Моя ситуация следующая:

В России имеем свой небольшой бизнес — сдаем в аренду несколько объектов. Финансов хватит на проживание в Венгрии не работая в течении длительного времени, пока не разберемся с языком, тонкостями ведения бизнеса в стране и т.д. Собственно, вопрос: возможно ли получить ВНЖ на основе покупки недвижимости (скажем, двухкомнатная квартира в Будапеште)? Как мне объяснили, я должен приехать в Венгрию по туристической визе, выбрать квартиру, сходить в земельный комитет и получить разрешение на приобретение и потом, собственно, ее приобрести. Это является основанием для получением визы D. После этого я могу въезжать на территорию Венгрии и подавать документы на ВНЖ, если у меня будет доказательная база моей финансовой состоятельности (выписки из банка о минимальном доходе в месяц 400 евро на человека, показать, что имею счет в Венгерском банке с определенной суммой и т.д.). Скажите, действительно ли этого достаточно или мне чего-то не договаривают? Или в моем случае придется все-таки открывать фирму?

Большое спасибо всем за комментарии :)


Недвижимость в Венгрии, Будапеште, на Балатоне и других частях страны Помощь в покупке и оформлении недвижимости. Кваритра в Венгрии, Будапеште.

«« [ 1 2 3 4 5 6 7 ] »»
onil3007

onil3007

Репутация: 1

Сообщений: 43

ВНЖ за покупку недвижимости--ЭТО ВРАНЬЁ. Будьте осторожны!

SOlga

SOlga

Репутация: 136

Сообщений: 446

Налоги надо будет заплатить, если раньше, чем через 5 лет ее продать. Потом не нужно. даже, если намного дороже ее продадите.

pomeranch

pomeranch

Репутация: 3

Сообщений: 15

Странный вопрос. Да хоть на следующий день, если найдете покупателя.

rvitallrv

rvitallrv

Репутация: 0

Сообщений: 1

Подскажите, кто знает, вот говорят, что получить внж можно через покупку недвижимости, тут, всё как говориться ясно. Но мне непонятно следующее. Через какое время, я смогу эту недвижимость продать?

pomeranch

pomeranch

Репутация: 3

Сообщений: 15

Здравствуйте,

то, что владение недвижимостью не гарантия получения визы D, а затем и ВНЖ, а просто одно из условий, я понял.

Тогда такой вопрос: а обязательно покупать недвижимость или может достаточно будет взять в аренду?

tomi2001

tomi2001

Репутация: 10

Сообщений: 60

iris2be

heviz2014

 

 Не могли ей пересчитать пенсию только по факту переезда… Венгерскую пенсию могут получать ТОЛЬКО граждане Венгрии.По этому, если она получает пенсию, она приняля гражданство Венгрии.Других вариантов нет.То что сын гражданин Венгрии, и она даже не временно, а постоянно в Венгрии живёт, как гражданка Украины на это права не дает.

Это не совсем так. Мои свекр и свекровь — граждане Украины, имеющие летелепедеши, получают пенсию в Венгрии. Естественно, отказавшись от украинской пенсии.

 

 

 

2014. október 08. Nyomtatás

Tájékoztató — az 1963. évi 16. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között, a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában, Budapesten, az 1962. december 20-án kötött, 1963. július 1. napjától hatályos egyezményről (a továbbiakban: Egyezmény)

Tárgyi hatály

Az Egyezmény alkalmazása során mind Magyarország, mind a Szovjetunió területén létrejött utódállamok — kivéve Lettország, Litvánia, Észtország, Üzbegisztán és Moldávia — vonatkozásában öregségi és hozzátartozói nyugdíj, baleseti hozzátartozói nyugdíj, korhatár előtti ellátások, baleseti járadék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, valamint betegségi és anyasági ellátások megállapítására van lehetőség.

Személyi hatály

Az Egyezmény alkalmazásának feltétele magyar vagy a Szovjetunió területén létrejött utódállamok állampolgársága, kivéve Lettország, Litvánia, Észtország, Üzbegisztán és Moldávia állampolgárait.

Az egyezmény személyi hatálya a Szerződő Felek azon állampolgáraira, és e személyek azon hozzátartozóira terjed ki állampolgárságuktól függetlenül, akik:

— egyik vagy másik, illetve mindkét Szerződő Fél területén munkaviszonyban foglalkoztatottként,
  fegyveres  testületek tagjaként, mezőgazdasági vagy kisipari szövetkezet tagjaként vagy
  kisiparosként (egyéni/társas  vállalkozóként) szolgálati vagy ezzel egy tekintet alá eső  biztosítási
  időt szereztek, és
— lakóhelyük egyik vagy másik Szerződő Fél területén van.

A biztosítási kötelezettség szabályai 

A biztosítási kötelezettség a munkavállalóként alkalmazott személyek esetén — főszabályként — a jövedelemszerző tevékenység helye szerinti állam területén áll fenn. Az Egyezmény meghatározza az általános szabály alóli kivételeket is (kiküldetés, állami alkalmazottak, diplomáciai és konzuli képviseletek tagjai).

A nyugellátás iránti igény előterjesztése

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon, vagy a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságon illetve kirendeltségen nyújtható be a kérelem.

Az öregségi nyugellátás iránti igény a K57 számú nyomtatványon terjeszthető elő, az igény benyújtásához az M21 számú pótlap kitöltése is szükséges.

A baleseti járadék iránti igényt a K56 számú igénybejelentő lapon lehet előterjeszteni.

A hozzátartozói nyugellátás iránti igény esetén a kérelem típusától függően K58 számú (özvegyi nyugdíj), a K55 számú (árvaellátás), illetve a K59 számú (szülői nyugdíj) nyomtatványt is ki kell tölteni, az igény benyújtásához az M23 számú pótlap kitöltése is szükséges.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg célszerű csatolni az alábbi okmányokat, vagy azok hitelesített másolatát:

— állampolgárságot, magyarországi lakóhelyet igazoló okmányt,
— szovjet munkakönyvet,
— szovjet nyugdíj folyósításának megszűnéséről kiállított igazolást
  (nyugdíjas áttelepült személy esetén),
— szovjet nyugdíjas igazolványt (nyugdíjasként áttelepült személy esetén),
— hozzátartozói nyugdíj esetén a halotti anyakönyvi kivonatot, továbbá
— özvegyi nyugdíjigényhez a házassági anyakönyvi kivonatot,
— árvaellátáshoz
   — a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint
   — szükség esetén az iskolalátogatási igazolást is csatolni kell.

(Az idegen nyelvű iratok fordításáról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv gondoskodik.) 

A nyugdíjigényt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megállapítási szakterülete (1081 Budapest Fiumei út 19/A) bírálja el.

Ettől eltérően a hozzátartozói nyugdíjigényeket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítási szakterülete (1139 Budapest Váci út. 73.) bírálja el, ha a jogszerző nyugdíjasként hunyt el. Ez utóbbi esetben a nyugdíjigényt a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítási szakterületénél kell előterjeszteni. 

A rokkantsági ellátás iránti igényeket a fővárosi/megyei kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerveinél kell előterjeszteni. 

Nyugdíjigények elbírálása

A nyugellátást annak a szerződő országnak az illetékes nyugdíjbiztosítási szerve állapítja meg és folyósítja a saját belső szabályai alapján, amely területén a nyugdíjigénylőnek a kérelem benyújtása időpontjában a lakóhelye van. A két szerződő állam területén szerzett szolgálati időket össze kell számítani. Magyar részről a nyugdíj akkor állapítható meg, ha a magyar szabályok szerinti jogosultsági feltételek teljesülnek (így korhatár betöltéséhez kötött nyugellátás attól az időponttól állapítható meg, amikor a kérelmező a magyar öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte).
Lakóhely alatt azt a helyet kell érteni — a tartózkodási hellyel ellentétben — ahol a kérelmező az illetékes hatóság engedélyével letelepedett.

Az egyezmény szerint a harmadik állam területén szerzett szolgálati (biztosítási) idők beszámításának kérdésében mindkét Szerződő Fél a saját jogszabályai szerint jár el.

A nyugdíj alapját képező átlagkereset összegének meghatározása

Ha a kérelmező az áttelepülést követően nem dolgozott tovább, a nyugdíj alapját képező átlagkeresetként azt a keresetet kell figyelembe venni, amit a hasonló munkakörben, megfelelő képesítéssel a Magyarországon foglalkoztatottak átlagosan elértek a nyugdíj megállapítása időpontjában.

Ha a kérelmező az áttelepülést követően dolgozott, akkor csak a magyar keresetek, jövedelmek vehetők számításba. Ha a kérelmező a megfelelő számú bérezett nappal nem rendelkezik, a vonatkozó magyar szabályok az irányadók, és szükség esetén a hiányzó napokra a minimálbért kell figyelembe venni.

Nyugdíjasként áttelepülő személy részére történő megállapítás

A magyar nyugdíjbiztosítás a nyugellátást legkorábban az áttelepülést követő hónap első napjától állapíthatja meg, a szovjet nyugdíj megállapítása időpontjában érvényben volt magyar jogszabályok alapján. Az egyezmény előírása szerint a jogosultságot fennállónak kell tekinteni, ha a fogadó állam jogszabályai azonos nemű ellátást biztosítanak. E rendelkezés azonban csak részben vonatkozik az öregségi nyugdíjra, mivel az csak a magyar szabályok szerinti öregségi nyugdíjra jogosító korhatár betöltésétől folyósítható.

Az egykori Szovjetunió területén szerzett szolgálati időt igazolása

Az illetékes külföldi szerv igazolása alapján lehet az egykori Szovjetunió területén szerzett szolgálati időt figyelembe venni.

Korkedvezményes időként az az idő vehető figyelembe, amely a magyar szabályok szerint is korkedvezményre jogosító időnek minősül.

Az igazolás beszerzéséről a nyugdíjbiztosítási szervek hivatalból gondoskodnak. 

A baleseti ellátások megállapítása

Az a szerződő fél állapítja meg és folyósítja a baleseti ellátásokat, amelynek a területén a jogosult lakóhellyel rendelkezik. 

Külföldön történő letelepedés esetén az egyezmény alapján megállapított nyugdíjra jogosult- e a nyugdíjas?

A külföldre történő letelepedés esetén a nyugellátás folyósítását meg kell szüntetni, mivel a magyar nyugdíjbiztosítás által megállapított nyugellátásra a nyugdíjas addig jogosult, amíg a lakóhelye a Magyar Köztársaság területén van.  

A 90 napon túli külföldi tartózkodást és a külföldre történő áttelepülést a folyósító szerv felé a nyugdíjas köteles bejelenteni.

Nyugellátások folyósítása

A megállapított ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nemzetközi Folyósítási Főosztálya (1139 Budapest, Váci út 73., postacím: 1820 Budapest) folyósítja.

iris2be

iris2be

Репутация: 87

Сообщений: 177

heviz2014

 

 Не могли ей пересчитать пенсию только по факту переезда… Венгерскую пенсию могут получать ТОЛЬКО граждане Венгрии.По этому, если она получает пенсию, она приняля гражданство Венгрии.Других вариантов нет.То что сын гражданин Венгрии, и она даже не временно, а постоянно в Венгрии живёт, как гражданка Украины на это права не дает.

Это не совсем так. Мои свекр и свекровь — граждане Украины, имеющие летелепедеши, получают пенсию в Венгрии. Естественно, отказавшись от украинской пенсии.

 

heviz2014

heviz2014

Репутация: 0

Сообщений: 3

Shandor777

kolyu4iy

Что-то никто не отписывался в темке( все уже уехали в Венгрию?

 Нет, не все :). На сегодняшний день не ясен вопрос о размере медицинской страховки неработающего, если он является близким родственником (мать или отец) гражданина Венгрии.

 

 

 Страховка для членов семьи распостраняется только с родителей на детей, пока они несовершеннолетние.Если вы имеете ПМЖ в Венгрии можете оплачивать сами мед страхование (около 6000 форинтов в месяц), даже если Вы не работаете.Если у Вас нет ПМЖ, для Вас государственнрская мед. страховка не действует, только при неотложных вмешательствах (например требуемых спасение жизни).И то на основании межгосударственных договоров, а не по наличии родственника.

heviz2014

heviz2014

Репутация: 0

Сообщений: 3

valerka_nd

Lis

Комментарии забавляют про то, можно ли пенсионеру из России прожить в Венгрии на рос. пенсию.

По этому поводу расскажу одну историю.
Два месяца назад ехал встречать своих. Километров за 15 до границы голосует женщина в возрасте с сумками до Чопа. Я ее подобрал. Платить она не собиралась :) поэтому всю дорогу мне рассказывала, как и положено при путешествии автостопом. Ей 64 года, пенсионер, бывшая учительница младших классов. Гражданка Украины, всю жизнь проработала на Украине. При этом считает себя венгеркой, родной язык – венгерский. Сын – гражданин Венгрии, работает в Венгрии. Как мать гражданина Венгрии, она получила «тартоскодаши картя» без ограничения по срокам – такая заламинированая карточка, размером в 2 кредитки. По выходу на пенсию переехала жить в Венгрию (жилье сына) и при этом (главное!) ей пересчитали украинскую пенсию на эквивалентную пенсию в Венгрии. Сейчас она получает 133 тысячи. В Украине ее пенсия соответственно анулировалась.
Для Grin, Mora и др.: сколько нужно копий паспорта и фоток 4х4 – я не знаю! :)

 

 Не могли ей пересчитать пенсию только по факту переезда… Венгерскую пенсию могут получать ТОЛЬКО граждане Венгрии.По этому, если она получает пенсию, она приняля гражданство Венгрии.Других вариантов нет.То что сын гражданин Венгрии, и она даже не временно, а постоянно в Венгрии живёт, как гражданка Украины на это права не дает.

heviz2014

heviz2014

Репутация: 0

Сообщений: 3

NataliaNatalia

Добрый день!

Меня интересует ВНЖ.

Если я, купив недвижимость в Венгрии, регистрирую ее попоам с мужем, но подаю документы на ВНЖ только на себя (муж остается работать в России), устроит ли венгерские власти справка о доходах мужа, который собирается меня содержать? Или я должна предоставить справку о своих доходах (которых я, соответственно лишаюсь, переехав в Венгрию)+ справки о счете в банке и т.д.?

Чтобы получить ВНЖ, необходимо ли сдать экзамен на знание венгерского языка?

Через пару лет выхожу на пенсию, что у них с ВНЖ для российских пенсионеров?

Виза Д особенно не интересует — есть шенгенская мультивиза.

Спасибо всем, кто ответит!

 

 

 Добрый день!

Справка о доходах мужа недостаточна.Нужна справка о Ваших доходах.Елси нет у Вас постоянных доходов, нужно выписку с банковского счета о наличии сбережений.Это может быть венгеский банк, может быть российский.Нужно иметь выписку на 6 месяцев.Ставить и снимать деньги только для получения выписки уже не проходит.Для того чтоб с большой вероятностью плучить ВНЖ, нужно иметь 500-600 евро на человека на месяц. Сначала и так только на год получите ВНЖ, по этому нужно иметь  6-7 000 евро на счету.Для получения ВНЖ также нужна мед.страховка (оформляется в России, как минимум на год нужно).Также нужно придумать основание, почему Вы хотите находиться больше чем 90 дней на территории Венгрии (если меньше находитесь, получите только обычную мультивизу).Проконтроллировать конкретно сколько Вы находитесь в Венгрии очень трудно, и обычно власти этим не очень занимаются.

Когда выйдете на пенсию, пенсионный доход будут принимать как постоянный доход.Других привилегий у Вас не будет.Пенсию реиндексируют только при получении гражданства Венгрии, а это уже совсем другая история.

LOLita

LOLita

Репутация: -12

Сообщений: 485

akvam

 Что то я запутался. Так дают ВНЖ или нет… И что считается ВНЖ...? Сколько можно/нужно находиться? Что такое достаточно средств?

спасибо.

 

 

 А зачем вам? Тут же госдеп Майдан устраивает.

Дуся

Дуся

Репутация: 1186

Сообщений: 2.978

akvam

Lis

seer

Имея только недвижимость, получить ВНЖ невозможно. Нужно ещё показать иммиграционной службе, что вы имеете большие регулярные доходы или большой счёт в банке. Венгерское государство не хочет (и не может) никого содержать. ВНЖ могут дать только в том случае, если иммиграционная служба увидит, что вы действительно можете себя полностью содержать.

Похоже на правду. Вот здесь описывается личный опыт получения ВНЖ владельцем недвижимости:

«Как получить ВНЖ в Венгрии. Личный опыт Опубликовано: 17.07.2012 Изменено: 18.07.2012 Российские граждане имеют возможность получить ВНЖ в Венгрии на основании визы типа D, которая выдается покупателям недвижим...........

 Что то я запутался. Так дают ВНЖ или нет… И что считается ВНЖ...? Сколько можно/нужно находиться? Что такое достаточно средств?

спасибо.

 

 

 Вы не знаете  что значит ВНЖ? Ваш вопрос  на десять страниц текста ответа.Не проще ли побывать на консультации у эммиграционного адвоката и все узнать самому.Чем больше мы будем здесь отвечать, тем больше вопросов будет у вас .

Будь собой, все остальные роли уже заняты!

akvam

akvam

Репутация: 10

Сообщений: 80

Lis

seer

Имея только недвижимость, получить ВНЖ невозможно. Нужно ещё показать иммиграционной службе, что вы имеете большие регулярные доходы или большой счёт в банке. Венгерское государство не хочет (и не может) никого содержать. ВНЖ могут дать только в том случае, если иммиграционная служба увидит, что вы действительно можете себя полностью содержать.

Похоже на правду. Вот здесь описывается личный опыт получения ВНЖ владельцем недвижимости:

«Как получить ВНЖ в Венгрии. Личный опыт Опубликовано: 17.07.2012 Изменено: 18.07.2012 Российские граждане имеют возможность получить ВНЖ в Венгрии на основании визы типа D, которая выдается покупателям недвижим...........

 Что то я запутался. Так дают ВНЖ или нет… И что считается ВНЖ...? Сколько можно/нужно находиться? Что такое достаточно средств?

спасибо.

 

Дуся

Дуся

Репутация: 1186

Сообщений: 2.978

NataliaNatalia

Добрый день!

Меня интересует ВНЖ.

Если я, купив недвижимость в Венгрии, регистрирую ее попоам с мужем, но подаю документы на ВНЖ только на себя (муж остается работать в России), устроит ли венгерские власти справка о доходах мужа, который собирается меня содержать? Или я должна предоставить справку о своих доходах (которых я, соответственно лишаюсь, переехав в Венгрию)+ справки о счете в банке и т.д.?

Чтобы получить ВНЖ, необходимо ли сдать экзамен на знание венгерского языка?

Через пару лет выхожу на пенсию, что у них с ВНЖ для российских пенсионеров?

Виза Д особенно не интересует — есть шенгенская мультивиза.

Спасибо всем, кто ответит!

 

 

 В каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. Главное что бы у вас было где и на что жить.В любом случае будет лучше если вы покажете больше дохода( то есть и свой и мужа)и добавите справку о счете в банке.Для ПМЖ экзамен по языку сдавать не надо.

Будь собой, все остальные роли уже заняты!

Kathleen Kelly

Kathleen Kelly

Репутация: 39

Сообщений: 314

NataliaNatalia

Добрый день!

Меня интересует ВНЖ.

Если я, купив недвижимость в Венгрии, регистрирую ее попоам с мужем, но подаю документы на ВНЖ только на себя (муж остается работать в России), устроит ли венгерские власти справка о доходах мужа, который собирается меня содержать? Или я должна предоставить справку о своих доходах (которых я, соответственно лишаюсь, переехав в Венгрию)+ справки о счете в банке и т.д.?

Чтобы получить ВНЖ, необходимо ли сдать экзамен на знание венгерского языка?

Через пару лет выхожу на пенсию, что у них с ВНЖ для российских пенсионеров?

Виза Д особенно не интересует — есть шенгенская мультивиза.

Спасибо всем, кто ответит!

 

 

 странно… в этой же самой теме написано, что ВНЖ на основании покупки недвижимости не выдается, только на мультивизу можно рассчитывать. это не Болгария )

Все будет не так, как мы решим. Все будет тогда, когда мы решимся.

NataliaNatalia

NataliaNatalia

Репутация: 0

Сообщений: 1

Добрый день!

Меня интересует ВНЖ.

Если я, купив недвижимость в Венгрии, регистрирую ее попоам с мужем, но подаю документы на ВНЖ только на себя (муж остается работать в России), устроит ли венгерские власти справка о доходах мужа, который собирается меня содержать? Или я должна предоставить справку о своих доходах (которых я, соответственно лишаюсь, переехав в Венгрию)+ справки о счете в банке и т.д.?

Чтобы получить ВНЖ, необходимо ли сдать экзамен на знание венгерского языка?

Через пару лет выхожу на пенсию, что у них с ВНЖ для российских пенсионеров?

Виза Д особенно не интересует — есть шенгенская мультивиза.

Спасибо всем, кто ответит!

 

Дуся

Дуся

Репутация: 1186

Сообщений: 2.978

Sunbell

НеНадоПечалитьс

Sunbell

Почему же везде пишется о ВНЖ  на основании владения недвижимостью? 

 обман это.

 

 

У нас турецкий внж. Посмотрели информацию консульства Вкнгрии в Турции. Здесь есть estate settle как основание для получения национальной визы категории D. Учитывая, что муж зарабатывает достаточно средств, чтобы содержать семью и купить жилье, думаю, есть смысл попытать счастья. Турцией уже пресытились). 

 

 При рассмотрении вопроса о предоставлении Вам вида на жительство владение собственность или места  для постоянного проживания это плюс.Ведение бизнеса тоже плюс, возможность обеспечить себя и семью без помощи государства еще один плюс.

Будь собой, все остальные роли уже заняты!

Sunbell

Sunbell

Репутация: 0

Сообщений: 4

НеНадоПечалитьс

Sunbell

Почему же везде пишется о ВНЖ  на основании владения недвижимостью? 

 обман это.

 

 

У нас турецкий внж. Посмотрели информацию консульства Вкнгрии в Турции. Здесь есть estate settle как основание для получения национальной визы категории D. Учитывая, что муж зарабатывает достаточно средств, чтобы содержать семью и купить жилье, думаю, есть смысл попытать счастья. Турцией уже пресытились). 

НеНадоПечалитьс

НеНадоПечалитьс

Репутация: 98

Сообщений: 361

Sunbell

Почему же везде пишется о ВНЖ  на основании владения недвижимостью? 

 обман это.

 

Sunbell

Sunbell

Репутация: 0

Сообщений: 4

На официальной страничке Венгерского Консульства есть ряд оснований для получения визы категории D. В их числе отсутствует владение недвижимостью и наличие достаточных средств для проживания в стране. Кроме инвесторов, готовых вложить в

экономику Венгрии 250+ 50 тысяч евро, других категорий не предусмотрено. Почему же везде пишется о ВНЖ  на основании владения недвижимостью? Как можно получить визу этой категории, на каком основании?

«« [ 1 2 3 4 5 6 7 ] »»

Ответить

Автор темы запретил отвечать не зарегистрированным пользователям!
Регистрация