Форум

Унаследование гражданства

bugimen

Репутация: 3

Сообщений: 36

Могу ли я унаследовать венгерское гражданство, которое было у моих предков, дедушек, бабушек и родителей, которые проживали в Закарпатье и были венгры по национальности. язык я знаю хорошо. в документах везде стоит национальность венгр. проживаю в Закарпатье.

[ 1 2 ] »»
seer

seer

Репутация: 266

Сообщений: 2.412

bugimen

всем привет.подскажите плиз.могу ли я оформить какой нибудь бизнес, исправно платить налоги, и через год подать доки на гражданство.бизнис фиктивный, например торговля вещами на рынке.или не фиктивный открыть какой нибудь лоток.

 Нет.

bugimen

bugimen

Репутация: 3

Сообщений: 36

всем привет.подскажите плиз.могу ли я оформить какой нибудь бизнес, исправно платить налоги, и через год подать доки на гражданство.бизнис фиктивный, например торговля вещами на рынке.или не фиктивный открыть какой нибудь лоток.

bugimen

bugimen

Репутация: 3

Сообщений: 36

майже у всіх населиних пунктах з компактним проживаням мадярів є культурні осередки.вам потрібно написати заяву на вступ,і після того як вам видадуть корочки, зможите звиртатися по любим питаням.

Lanna

Lanna

Репутация: 61

Сообщений: 243

Ну если есть льготы при оформлении визы, то, может быть, здесь подскажут:

www.hhrf.org/kmksz/

www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/ungvar/hu/Konzuliinfo/magyar_igazolvany.htm

Правда, в перечне документов, необходимых для получения визы, этот документ не обозначен, но, наверное, лучше узнайте на месте. Удачи ;)

 

Artem

гость

гость

У меня знакомый оформлял по доверинности документы. и пришли они в Бене. передавали мне через человечка. а товарищ  уехал за границу и нет возможности связаться с ним. вот теперь и занят поиском союза венгров закарпатья. есть может у кого контакты?

bugimen

bugimen

Репутация: 3

Сообщений: 36

Artem

Венгерский язык еще не освоил. Читал в нете что при наличии удостоверения венгра есть льготы для получения визы и срок визы 5лет.Льготы заключаются в том что меньше предоставлять документы венгерское посольство… срок получения визы 5 дней.Эти документы выдаёт союз венгров в Закарпатье.Я гражданин Украины… зАранЕе сПасибО=)))

льготы есть.обращайся( karpataljai magyar kulturalis szovetseg)они тебе помогут. а еще лучше туда где тебе выдали magyar igazolvany.

Artem

гость

гость

Венгерский язык еще не освоил. Читал в нете что при наличии удостоверения венгра есть льготы для получения визы и срок визы 5лет.Льготы заключаются в том что меньше предоставлять документы венгерское посольство… срок получения визы 5 дней.Эти документы выдаёт союз венгров в Закарпатье.Я гражданин Украины… зАранЕе сПасибО=)))

Lanna

Lanna

Репутация: 61

Сообщений: 243

Artem

недавно получил удостоверение Венгра. подскажите какие льготы и как и где можно оформить визу для поездки на историческую родину

Артем, если Вы венгр, о льготах сможете прочитать в том же удостоверении :) в основном им пользуются для получения скидок на ж/д билеты. При оформлении визы никаких льгот.

Визу можно оформить в консульстве ВР: Киев, Ужгород, Москва,… — в зависимости от того, где живете.

Artem

гость

гость

недавно получил удостоверение Венгра. подскажите какие льготы и как и где можно оформить визу для поездки на историческую родину

bugimen

bugimen

Репутация: 3

Сообщений: 36

Koszonom mindenkinek aki irt nekem.

flm70

flm70

Репутация: 45

Сообщений: 1.462

A magyar állampolgárság megszerzése honosítással és visszahonosítással

Hogyan szerezhet Ön magyar állampolgárságot?

— Amennyiben Ön soha nem rendelkezett magyar állampolgársággal: honosítással,
— Amennyiben Ön már rendelkezett magyar állampolgársággal, de azt elvesztette (pl. a békeszerződések területrendezése folytán; 1990. május 2-a után történt elbocsátás, illetve lemondás; valamint kettős állampolgárságot kizáró egyezmények következtében): visszahonosítással.

Érinti-e az Ön eredeti állampolgárságát a magyar állampolgárság megszerzése?

A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más állam állampolgárságának megszerzése eredményezheti az eredeti állampolgárság elvesztését.

Hol nyújthatja be a magyar állampolgárság meg/visszaszerzése iránti kérelmet? 

A honosítási és visszahonosítási kérelmet személyesen, a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél vagy a körzetközponti jegyző (okmányiroda) székhelyén működő anyakönyvvezetőnél lehet benyújtani az erre rendszeresített kérelemnyomtatványon. A nyomtatvány letölthető a Bevándorlási Hivatal internetes oldaláról is (www.irmbah.hu). A kérelmet ebben az esetben is az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

Jelent-e anyagi terhet az Ön számára a kérelem benyújtása?

A honosítási/visszahonosítási kérelem, valamint az ezekhez csatolható névmódosítási kérelem illetékmentes.

Mely feltételek együttes teljesülése esetén nyújthatja be honosítási vagy visszahonosítási kérelmét?

— Ha Ön a kérelem benyújtását megelőzően meghatározott ideig bevándoroltként, menekültként, letelepedettként, illetve ha a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarországon gyakorolja és bejelentési kötelezettségének eleget tett, (Az időtartam számítása az említett engedélyek elnyerését követő lakcímbejelentéssel kezdődik.)
— Ha Ön büntetlen előéletű és Ön ellen a magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
— Ha Önnek magyarországi lakása és megélhetése biztosított.
— Ha igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.
— Ha az Ön honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti.

A szükséges feltételek fennállása esetén mennyi ideig kell Magyarországon élnie ahhoz, hogy kérelmét benyújthassa?

Nyolcévi
folyamatos magyarországi ittlakás esetén honosítását kérheti az, aki kedvezményes honosításra nem jogosult.

Ötévi
folyamatos magyarországi ittlakás esetén kedvezményes honosítást kérhet az, aki:

— Magyarország területén született,
— kiskorúsága idején már letelepedett, vagy bevándorolt Magyarországra,
— hontalan.

Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás esetén kedvezményes honosítást kérhet az, aki:

— magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
— kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
— magyar állampolgár fogadta örökbe,
— magyar hatóság menekültként elismerte.

Az ittlakás időtartamára való tekintet nélkül kérheti honosítását az, aki magát magyar nemzetiségűnek vallja és felmenője magyar állampolgár volt, vagy aki visszahonosítását kéri.
Magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú honosítását az örökbefogadó a gyermek lakóhelyétől függetlenül kérheti.

Milyen iratokat kell kérelméhez csatolnia?

— nagykorú kérelmező saját kézzel írt önéletrajzát,
— a nagykorú és a 14. életévét betöltött kérelmező arcfényképét,
— a nagykorú és a 14. életévét betöltött kérelmező személyazonosító igazolványának kiadásához szükséges adatlapját (anyakönyvvezető adja) és arcfényképét,
— a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges adatlapok (anyakönyvvezető adja),
— a születési anyakönyvi kivonatot, és családi állapotot igazoló okmányt, pl: házassági, halott anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítéletet.

(A kérelemhez eredeti anyakönyvi kivonatokat – beleértve a külföldi anyakönyvi kivonatokat is – kell csatolni. Az idegen nyelvű okiratokat – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában – hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni. Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít.)

Magyarországi anyakönyvi eseményről hivatalból anyakönyvi másolatot beszerezhetünk, de ezt Ön nem kapja meg és más hatóságoknak sem továbbíthatjuk.

— magyar állampolgár által örökbefogadott gyermek esetében a magyar gyámhatóság jogerős határozatát,
— állampolgársági vizsgabizonyítványt, vagy a vizsga alóli mentesülést igazoló okiratot,
— a kérelem elbírálását elősegíti, ha csatolja a bevándorlását vagy letelepedését engedélyező, illetve a menekültkénti elismeréséről szóló határozatot, továbbá EGT tartózkodási engedélyének másolatát.

Mivel igazolhatja magyarországi megélhetését?

Ha Ön
— egyéni vállalkozó, valamint kft., bt., tagja vagy alkalmazottja: adóhatóság (APEH) által kiállított jövedelemigazolásával,
— nyugdíjas: nyugdíjigazolványával, vagy nyugdíjmegállapító határozatának fénymásolatával, a nyugdíjszelvénnyel együtt,
— közalkalmazott: munkáltatója által kiállított jövedelemigazolásával,
— eltartott személy: befogadó nyilatkozattal, kiegészítve a befogadó jövedelemigazolásával.

Mivel igazolhatja magyarországi lakóhelyét (lakását, lakhatását)?

— Amennyiben Ön saját tulajdonú ingatlanban lakik, úgy az adásvételi szerződés másolatával, vagy tulajdoni lappal,
— Amennyiben Ön bérleményben lakik, úgy lakásbérleti szerződésével, kiegészítve a bérbeadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lappal,
— Amennyiben Ön befogadott személy, úgy befogadó nyilatkozattal, kiegészítve a befogadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lappal.

Mivel valószínűsítheti felmenői vagy saját egykori magyar állampolgárságát?

— egykori állampolgársági okirattal (állampolgársági bizonyítvány, honosítási, visszahonosítási, elbocsátási okirat, stb.),
— állami születési, házassági, vagy halotti anyakönyvi kivonattal (Az anyakönyvi okmány lehet korabeli magyar hatóság által kiadott kivonat, de az anyakönyvi esemény – születés, házasságkötés, haláleset – helye szerint jelenleg illetékes állami hatóság által kiadott okmány is.),
— korabeli magyar katonakönyvvel, magyar útlevéllel, korabeli magyar személyazonosító igazolvánnyal,
— korabeli magyar lakcímbejelentővel, illetőségi bizonyítvánnyal, iskolai bizonyítvánnyal, stb.
— 1895 előtti bejegyzésről szóló egyházi születési, házassági, vagy halotti anyakönyvi kivonattal.

Ha a fenti iratokat vagy azok valamelyikét már csatolta a bevándorlási vagy letelepedési kérelméhez, szíveskedjék erről nyilatkozni. A bevándorlási vagy letelepedési engedély iránti kérelméhez hiteles másolatban benyújtott születési anyakönyvi kivonatához fűzött hiteles fordítást nem áll módunkban kiemelni.

Az Állampolgársági Igazgatóság hiánypótlási felhívása esetén a kérelmező köteles igazolni lakhatásának, megélhetésének feltételeit és igazolni vagy valószínűsíteni felmenői vagy saját egykori magyar állampolgárságát.

Mit kell tudnia az alkotmányos alapismeretek vizsgáról?

A vizsgára az állandó, bejelentett lakóhelye szerint illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatalban jelentkezhet. A vizsga díja 5000 forint.

Ki mentesül a vizsga letétele alól?

— a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy,
— aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben végzettséget szerzett, és a kérelem benyújtásakor csatolja a végzettséget tanúsító bizonyítvány, illetve oklevél/diploma közjegyző, vagy a kibocsátó intézmény által hitelesített másolatát,
— a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte,
— igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére, és a kérelem benyújtásakor csatolja az erről szóló, a betegség jellege szerint illetékes szakintézmény igazolását.

Mikor kérhető a névmódosítás és mit kell ehhez Önnek benyújtania?

A honosítási vagy visszahonosítási kérelem benyújtásakor Ön egyidejűleg kérheti:

— azt, hogy saját vagy felmenője egykori magyar családi nevét viselhesse (pl.: Iuhas-Juhász),
— többtagú családi nevéből egy vagy több tag, valamint a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását (pl.: apai név, vagy –ová végződés),
— családi nevének magyarra fordítását (pl.: Fisher-Halász).

Milyen iratokkal támaszthatja alá névmódosítási kérelmét?

A névmódosítási kérelmet okirattal – felmenője állami anyakönyvi kivonatával, felmenője egykori állampolgársági okiratával vagy bizonyítványával, névváltoztatási okiratával, egykori magyar útlevéllel, korabeli lakcímbejelentővel, vagy illetőségi bizonyítvánnyal, stb. – vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.

Milyen esetekben nem nyújthat be névmódosítási kérelmet?

A honosítási és visszahonosítási eljárásban csak a születési családi név módosítható, a házassági név (házastársa születési családi neve, amennyiben azt viseli) és az utónév nem. Mikor válik Ön magyar állampolgárrá?

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a honosítási kérelmeket a beérkezéstől számított egy éven belül, a visszahonosítási kérelmeket fél éven belül terjeszti a köztársasági elnökhöz. A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök honosítási, illetőleg visszahonosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre a lakóhely szerint illetékes polgármester küldi meg a felhívást. A magyar állampolgárságot a kérelmező az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat a felhívástól számított két hónapon belül kell letenni. Az eskütételi határidőt, indokolt esetben, kérelemre az igazságügyi és rendészeti miniszter meghosszabbíthatja. Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére egy éven belül nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási okirat hatályát veszti.

A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

Mit tehet, ha kérelme elutasításra került?

Amennyiben a kérelmező a törvényi feltételeket teljesíti, újabb honosítási/visszahonosítási kérelmet nyújthat be.

 

Al Pal

Al Pal

Репутация: 12

Сообщений: 465

flm70

....( точно не помню сроки)

А если просто этнические Венгры… то как Вам правильно сказали в Консульстве-всё в общей очереди....

Про сроки я уже написал, но дополню. На первоначальный вид на жительство происхождение никак не влияет, зато на ПМЖ можно подавать уже после 1 года законного проживания, а получив ПМЖ (т.е. если не откажут), на гражданство можно подавать хоть сразу (последнее мне подтвердили в районной мэрии сегодня — специально ходил узнавать, потому что в законе на этот счет написано расплывчато про «льготные условия»).

Если человек этнический венгр, значит, скорее всего, кто-то из его не очень далеких предков был гражданином дотрианонской Венгрии (включая «реконкисту» 1941-44 годов). Другой вопрос, что нужно хоть какое-нибудь документальное подтверждение (приходская метрика, архивная запись о рождении, запись в военном архиве о призыве в венгерскую армию).

cba

гость

гость

Старые продлевают, а новые не выдают. Под давлением в ЕС при вступлении в ЕС Венгрия прекратила выдачу бевандорлашей. Читаем форум внимательнее, уже сто раз обсуждалось.
Lanna

Lanna

Репутация: 61

Сообщений: 243

А чем они новые если их уже не выдают?.. :) 5 лет назад выдали

cba

гость

гость

Lanna, новые бевандорлаши уже лет 10 как не выдают. Вообще никому.
Lanna

Lanna

Репутация: 61

Сообщений: 243

Если бабушки-дедушки проживали в Закарпатье, то, учитывая конечно и то, когда родились, были гражданами Венгрии, потом Чехословакии, потом снова Венгрии) Конечно, ВАН рассматривает доказательства рождения, проживания предков в Закарпатье как подтверждение «венгерского происхождения», и это действительно дает право на ускоренное получение летелепедиши или бевандорлаши.

flm70

flm70

Репутация: 45

Сообщений: 1.462

Тут похоже путаются все-таки два понятия… национальность и гражданство.....

Если родственники действительно были гражданими Венгрии… тогда Вы имеете право на укорченные сроки получения всех этих ВНЖ ПМЖ и потом гражданства....( точно не помню сроки)

А если просто этнические Венгры… то как Вам правильно сказали в Консульстве-всё в общей очереди....

Я это в свое время вычитал из закона о гражданстве....

bugimen

bugimen

Репутация: 3

Сообщений: 36

большое спасибо всем за советы.удачи Вам.

Al Pal

Al Pal

Репутация: 12

Сообщений: 465

bugimen

а недавно, я на каком то сайте нашол инфу, что если есть доки потверждающие о гражданстве предков, то можно унаследовать.но скорее всего это утка.

 Скорее всего, просто устаревшая информация. Когда-то было проще, чем сейчас. Но и сейчас венгерское происхождение дает большую скидку — за ПМЖ можно обращаться уже после года законного проживания (работа или бизнес), а не после пяти.

bugimen

bugimen

Репутация: 3

Сообщений: 36

в консульстве мы немножко не правильно ставили вопрос.а имено:(могу ли я получить венгерское гражданство, так как являюсь этничным венгром и знаю язык).за гражданство предков и унаследование не говорили.а тут я прочитал инфу, обрадовался, и решил сначала зайти на форум спросить совета, а потом уж ...

[ 1 2 ] »»

Ответить

Автор темы запретил отвечать не зарегистрированным пользователям!
Регистрация